There is nothing either good or bad, but thinking makes it so

De uitspraak van William Shakespear ‘There is nothing either good or bad, but thinking makes it so’ is een bekende.

Deze quote geeft inzicht in het denken en wie jij in essentie bent.

  • Wie is het die het denken observeert?
  • Wat ziet het denken?
  • Wat gaat er vooraf aan een gedachte?

Voordat het denken komt is er nog geen oordeel. Dan is de situatie zoals hij is.

Pas als het denken komt wordt iets goed of fout, mooi of lelijk, dik of dun, juist of onjuist. Die situatie verandert hier niet door, maar wel de manier waarop jij er mee omgaat.

Wie jij in essentie bent zit voor het denken. Onderzoek maar!