Persoonlijk leiderschap onderwijs (Leestijd 2 min.)

Persoonlijk leiderschap onderwijs

Binnen onderwijsinstellingen wordt over het algemeen veel focus gelegd op het ontwikkelen van inhoudelijke kennis en het vermogen tot logisch redeneren. Hierbij ligt de nadruk dus op het verbeteren van de linker hersenhelft, het IQ. Daarnaast zie je dat leerlingen en studenten in hun verdere (school)loopbaan worden geholpen en ondersteund met keuzes die worden gemaakt m.b.t. studiekeuze, hun carrière en loopbaan. Wat volgens ons echter nog meer de aandacht en focus mag krijgen betreft een stukje persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap van en voor leerlingen en studenten. Op vroege leeftijd leerlingen en studenten kennis laten maken met het thema ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’, is hartstikke waardevol. Wij zien dit dan ook als onderdeel van onze missie vanuit BVOG.

Persoonlijk leiderschap onderwijs

Persoonlijk leiderschap voor leerlingen en studenten

Waarom al op vroege leeftijd? Ons werk in organisaties heeft ons doen beseffen dat werken aan jezelf en aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap niet vroeg genoeg kan beginnen. Wij geloven dat het vroegtijdig werken aan persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling deze doelgroep helpt om bewust en veerkrachtig in het leven te staan, terwijl ze zich ook nog eens bevinden in een context waarin ontwikkeling voorop staat. En dat is dus breder dan alleen op inhoud met als basis de reguliere “vakken”. Het vergt behoorlijk wat inzicht en zelfkennis om een kompas te ontwikkelen dat je in staat stelt jezelf als vertrekpunt te kunnen nemen voor de keuzes die je maakt in je eigen leven, zodat de dingen die je doet ook écht van jezelf zijn. Wanneer je dit kunt, zal je in staat zijn met meer betrokkenheid en veerkracht bezig te zijn met de dingen die je creëert of die op je pad komen. Hiermee wordt uiteraard de kans op vastlopen, al dan niet op een later moment, verkleind.

Persoonlijk leiderschap onderwijs: Hoe pakken we dat aan?

Wij hebben een programma ontwikkeld zoals je die ook vaak tegenkomt wanneer mensen in het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid gaan krijgen en dus zelf steviger willen of moeten gaan staan. Om dit op “instapniveau” te introduceren gaan wij met leerlingen en studenten op persoonlijke verkenningstocht waarin wordt stilgestaan bij vragen die bijvoorbeeld meer inzicht geven in: Wie ben ik als persoon? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Wat zijn mijn kwaliteiten? Welk gedrag laat ik zien en waarom? Wat betekent dit dan voor mij? Welke stappen moet / wil ik hiervoor zetten? Het ontwikkelen van bewustzijn hieromtrent zal ertoe leiden dat leerlingen en studenten beter passende keuzes kunnen gaan maken qua studie, privé, loopbaan en carrière. Hiermee voorkom je vroegtijdig “keuzestress” en verloopt de in- door- en uitstroom van het ene naar het andere makkelijker en beter.

Wij hebben hiervoor een opbouwend programma samengesteld van meerdere (klassikale) bijeenkomsten  gecombineerd met individuele oefeningen en voldoende tussentijdse reflectie. Wij gaan spelenderwijs met leerlingen en studenten op onderzoek uit zodat er inzichten worden opgedaan en vaardigheden worden ontwikkeld. We delen, laten ervaren en ontdekken samen. Hiervoor hebben wij een begeleidend werkboek ontwikkeld vol met oefeningen, testjes en ‘inzicht verschaffers’ gebaseerd op praktisch toe te passen en relevante leiderschapsmodellen. Dit werkboek zorgt voor een rode draad door het programma, helpt leerlingen en studenten om meer inzicht in zichzelf te krijgen en hetgeen wordt behandeld en ondervonden ook daadwerkelijk toe te gaan passen.

Wat levert het onderwijsinstellingen op?

Persoonlijk leiderschap onderwijsLeerlingen en studenten ontwikkelen zich door ons programma breder als mens en kunnen hierdoor betere keuzes maken met betrekking tot profielkeuze, vervolgopleiding en/of baan. Dit betekent een kwalitatieve door- en uitstroom van leerlingen. Tevens biedt dit programma onderwijsinstellingen onderscheidend vermogen ten opzichte van scholen die leerlingen en studenten niet laten kennismaken met de thema’s persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Wij zijn vastbesloten om dit persoonlijk leiderschapsprogramma naar het onderwijs te brengen en komen dan ook graag verder uitleg geven. Bel of mail ons voor een afspraak.

Wil jij graag kennismaken, meer informatie over BVOG?