Leiderschap tonen, leider zijn en leiding geven (Leestijd 3 min.)

Leiderschap tonen, leider zijn en leiding geven

We hebben vandaag de dag te maken met een complexe en snel veranderende wereld (zie ook het artikel over VUCA). Steeds wisselende omstandigheden, drukte, technologische ontwikkelingen en (dus) een hoge mate van onvoorspelbaarheid in werk en leven. Dit vraagt iets van mensen, op persoonlijk vlak en in interactie met anderen. Wat ons betreft een prachtige uitdaging, die tevens een andere manier van kijken en samenwerking vraagt.

De “VUCA-wispelturigheid” verleidt soms nog om op een ‘oude’ manier zaken voor elkaar te krijgen en/of te beheersen. Maar dat luk niet meer. Weerstand houden tegen, en controle willen houden over, de geschetste context maakt de boel eerder complexer dan dat het kansen biedt. De boel raakt verder in de knoop, in plaats van dat we ruimte creëren. Op naar een nieuwe manier van (samen)werken.

We zullen steeds meer samen de puzzel moeten leggen, niemand heeft meer het hele overzicht en strak plannen is zinloos. Maar wat betekent dat dan voor leider zijn, leiderschap tonen en leiding geven aan anderen? In dit artikel proberen we daar een richting in aan te geven.

Leiderschap; een eigenschap of competentie?
Leiderschap wordt vaak in 1 adem genoemd met een competentie die thuishoort bij een functietitel, toebehoort aan “het management” of in het ondernemerschap. In de basis is dit natuurlijk maar de halve waarheid en is leiderschap veel meer dan dit. Het is breder dan alleen een eigenschap die zijn nut bewijst ten aanzien van “prestatie & performance” en als persoon leiding nemen in dat proces. Ja, in veel gevallen gaat leiderschap tonen en leiding geven aan anderen op de werkvloer prachtig samen.

In veel gevallen ook niet. Zo kan het zijn dat iemand die formeel wordt geacht leiding te geven weinig leiderschap toont. Hij of zij veel meer het eigen belang dan het collectieve nastreeft en hiermee onbewust het vertrouwen schaadt, met alle lange termijn gevolgen van dien. Of, dat een in potentie geweldige leider door de context of het systeem waar hij/zij zich in bevindt niet tot zijn/haar recht komt en zich bijvoorbeeld bezig moet houden met allerlei randzaken. Op sommige plekken heeft de externe complexiteit zo tot een gecompliceerde innerlijke organisatie-wereld geleid die ons vandaag de dag niet meer dient. Leiderschap is vandaag de dag iets van iedereen, of zou dat in ieder geval meer moeten zijn. Maar hoe breng je hier als individu dan in vredesnaam beweging in? En, kan dat überhaupt?

Leider zijn

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; je zult bij jezelf moeten beginnen. In de woorden van Carl Gustav Jung; “wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt ontwaakt”. Leiderschap en leider zijn gaat volgens ons dan ook in de eerste plaats over het vermogen jouw leven vorm te geven aan de hand van eigen verlangens en op basis van jouw persoonlijke kwaliteiten, te gaan staan voor wie je bent, wat je energie geeft en daarop keuzes te baseren en actie te ondernemen. Te ontdekken wat voor jou belangrijk is en wat je beweegt, je roeping te vinden en dat als uitgangspunt te nemen. Over de kracht om de context daarvoor niet bepalend te laten zijn en als dit wel zo is te bewegen naar waar jij wel tot je recht komt. Daar begint het. Bij leiding nemen over jezelf en van daaruit jouw weg naar buiten toe uit te stippelen en/of te laten ontstaan. Iets wat je niet bent kun je namelijk niet laten zien en zéker niet geven.

Leiderschap tonen en leiding geven; energie vrijmaken bij jezelf en anderen
Een succesvolle leider van anderen in de VUCA wereld is in staat bovenstaande eigenschappen over te brengen op anderen. Hij/zij weet anderen te inspireren en uit te dagen. Vanuit die context de goede dingen doen, met wat je hebt, in het moment en samen met anderen. Het gaat over zelf kiezen en samen doen. Over navigeren. Over autonomie geven. Over verbinden. Waar dat ook maar wenselijk is, zo lang het maar menselijk is. Het gaat over authenticiteit, kwetsbaarheid, flexibiliteit en durf.

Zo creëer je impact. Door energie bij anderen vrij te maken terwijl je zelf aan het stuur blijft en de goede dingen doet. Leider zijn, leiderschap tonen en leiding geven in de VUCA wereld gaat dan dus over geven en veel minder over nemen, veel meer over ZIJN dan over DOEN en veel meer over loslaten dan over vasthouden. Dat begint bij jezelf en ja, dat kan spannend zijn of ongemakkelijk voelen. Maar hé, daar ben je leider voor! Toch!?

Persoonlijk Leiderschap

Wil jij graag kennismaken, meer informatie over BVOG?