Innerlijke groei: leren wie je in essentie bent

Innerlijke groei: leren wie je in essentie bent

In dit artikel sta ik stil bij het onderwerp ‘innerlijke groei’. Ik ga dieper in op wat innerlijke groei is. En hoe je kunt werken aan innerlijke groei als je dat graag wilt. Mijn uitnodiging zou zijn om naast uiterlijke groei ook aandacht te besteden aan innerlijke groei. Mijns inziens nog te vaak onderbelicht in het écht volwassen worden als mens.

Innerlijke groei vs. uiterlijke groei

Van kleins af aan zijn we aan het ontwikkelen en groeien. Onze ouders brengen ons (vaak) normen en waarden bij. We gaan naar school en leren daar van alles en nog wat over taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Vanaf de middelbare school gaan we een richting kiezen en een vak leren om ons ‘klaar te maken’ voor de toekomst. Ook leren we om te gaan met vriendjes, vriendinnetjes, kennissen en familie. We worden gevormd, geconditioneerd door de omgeving waarin we opgroeien. Je zou dit het ontwikkelen van onze uiterlijke wereld kunnen noemen.

Veelal wordt ons weinig tot niks over onze innerlijke wereld geleerd. We leren hooguit kennis te maken met onze kwaliteiten, valkuilen, en daar blijft het dan vaak bij. Tot een jaar of 18 zijn we bezig met het opbouwen van onze uiterlijke wereld. We bouwen een ‘Ik’ of ‘ego’ op; een ‘dit is wie ik ben verhaal’. Als je meer wilt lezen over het ego kun je dat hier doen. Lees hier meer over het ego… Een belangrijke 1e stap van onze ontwikkeling en groei als mens.

Pas wanneer je in aanraking komt met het thema ‘innerlijke groei’ of een aanverwant thema, ontstaat de mogelijkheid om echt volwassen te gaan worden. Je bent waarschijnlijk gaan zien dat er meer is dan de uiterlijke wereld alleen.

Innerlijke groei: wat is onze innerlijke wereld?

Innerlijke groeiEcht volwassen worden en innerlijk groeien gaat over het zien dat je een ego, een onwaar zelf, hebt opgebouwd. Dat je beperkingen, overtuigingen en patronen hebt opgebouwd. En echt volwassen worden gaat over het herzien van dit ego. Wat van mijn ego wil ik echt leven? En wat dient mij niet langer meer?

Echt volwassen worden gaat wat mij betreft zeer zeker ook over de vraag: Wie ben ik? Wie ben ik in essentie echt? Het realiseren dat je niet je ego bent, niet je gedachten en emoties bent, niet je lichaam bent. Het Zien dat je bewustzijn bent en dat er eigenlijk geen ‘ik’ is. Jij bent degene die alles mogelijk maakt. Je bent de ruimte waarin alles kan ontstaan, het Nu, (het) bewustzijn.

Innerlijke groei gaat over het bewustzijn van bewustzijn (dat je bent). En over het zien van datgene wat je niet bent (ego, overtuigingen, conditioneringen, gedachten, emoties etc.). Bewust leven in het Nu wordt het ook wel eens genoemd.

Werken aan innerlijke groei: hoe doe je dat?

Of je er echt hard voor kunt werken, dat vraag ik me af. Er komt een moment dat je je er bewust van wordt, zodra dat gebeurt kun je het niet meer loslaten denk ik.

Er zijn heel veel verschillende manieren om je bewust te zijn van dat wat je bent: bewustzijn.  De essentie van al deze manieren is dat je ‘leert’ bewust te zijn van dit moment, het Nu. Als je bewust aandacht kunt schenken aan het hier en Nu dan ben je bewust. Meer dan dat is het eigenlijk ook niet…

Een aantal manieren om je bewust te worden van het Hier en Nu, om aandacht te schenken aan het Nu:

  • Mindfulness: bewuste handelingen door de dag heen. Beleef alles wat je doet heel bewust
  • Mediteren: bewustzijn van je lijf en/of ademhaling
  • Natuur: ben in de natuur en schenk bewust aandacht aan alles wat aanwezig is op die plek
  • Bewustzijn van emoties / gedachten
  • Met aandacht schrijven / tekenen / bewegen

Waak er voor dat je het middel heilig wordt. Bewustzijn beoefenen kan fijn zijn en kan je ook helpen om bewust te leven. Maar uiteindelijk gaat het niet om de oefening, maar om de mate waarin je door de dag heen bewust kunt zijn in het hier en nu. Of eigenlijk…. Alleen Nu. Kun je Nu bewustzijn? Niet meer dan dat.

Waarom is innerlijke groei en bewustzijn zo belangrijk?

Dat is het niet perse, maar door je bewust te zijn van bewustzijn, ervaar je meer plezier en vreugde. En dat is een onvoorwaardelijke innerlijke vreugde en plezier. En dat gebeurt eigenlijk zonder reden. Het is niet meer de buitenwereld die je gelukkig maakt, maar jouw innerlijke wereld zorgt hier voor. Veel plezier gewenst!