Huiscoach

Op zoek naar een huiscoach voor uw organisatie?

Dit is wat ik voor je kan betekenen:

Wat is een huiscoach?

De huiscoach helpt individuele medewerkers die zijn vastlopen of dreigen vast te lopen, zodat zij weer vooruit kunnen in hun (werk)leven. De huiscoach heeft geen direct betrokkenheid bij uw bedrijf, maar kent uw bedrijf wel. Medewerkers gaan, laagdrempelig en gemakkelijk, een traject aan met hun huiscoach.

Voordelen voor de werkgever

 • Tevreden, (veer)krachtige en vitale medewerkers;
 • Preventief investeren in medewerkers -> minder uitval door burn-out en ziekte;
 • Goed voor je werkgeversimago en je uitstraling. Extra secundaire arbeidsvoorwaarden: coaching voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap;
 • Coaching draagt bij aan behoud van goed personeel en waar nodig betere door- en uitstroom;
 • Coaching heeft vrijstelling in de werkkostenregeling. Coaching mag dus netto verstrekt worden. Elk jaar voor maximaal 1.7% van de totale loonsom. Dit jaar i.v.m. het coronavirus zelfs 3%
 • De kosten voor coaching zijn daarnaast fiscaal aftrekbaar van de winst.

Voordelen voor de werknemer

 • Effectiever, vitaler, gezonder, bewuster en gelukkiger in het (werk)leven staan;
 • Laagdrempelige en toegankelijke coaching beschikbaar;
 • Werken aan hindernissen en blokkades die weerhouden van maximale prestatie binnen het (werk)leven.

Thema’s & onderwerpen:

Bij onderstaande onderwerpen kan ik je goed ondersteunen en begeleiden:

 • Opnieuw kijken naar jouw eigen leven: wie ben ik en wat wil ik?;
 • Een gelukkig leven & (innerlijke) rust creëren;
 • Veerkracht ontwikkelen om om te kunnen gaan met uitdagingen die het leven brengt;
 • Ontdekken wat de essentie van het leven is;
 • Meer diepgang in jouw leven;
 • Loslaten / accepteren van problemen;
 • Minder negatieve en/of depressieve gevoelens.

Door een huiscoach kunnen medewerkers laagdrempelig werken aan hun persoonlijke ontwikkeling – Sebastiaan