Metafoor

Geluk of ongeluk: Chinese boer, zijn zoon en hun paard
(leestijd: 2-3 min.)

Metafoor: geluk of ongeluk?

Geluk of ongeluk? Chinese boer, zoon en hun paardIn een dorpje op het Chinese platteland, leefde een boer met zijn zoon. Naast hun hut en wat land was hun enige bezit dat ze hadden hun paard. Zo konden ze het land bewerken en in alle bescheidenheid rondkomen.

Op een dag brak het paard door de omheining en rende weg. Na lang zoeken was het nergens te vinden. Diezelfde avond kwamen de dorpelingen bij de Chinese boer op bezoek om hun medeleven te betuigen.  “Wat vreselijk! Verschrikkelijk!”, zeiden ze. “Hoe moet het nu met het land? Wat een ongeluk!”

Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat het paard is weggelopen.”

De dag daarna gingen de boer en zijn zoon weer aan het werk op het stuk land en maakten er het beste van. Na een aantal weken kwam plots het paard weer aangelopen. Met in zijn kielzog een kudde van wel tien wilde paarden!

Die avond kwamen de dorpelingen weer naar de boer toe om hun gelukswensen te geven: “Wat een geluk! Wat geweldig! Je bezit ineens 11 paarden!”

Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn paard weer terug is en dat er tien andere paarden bij zijn.”

De volgende dag wilde de zoon proberen of hij de paarden kon temmen. Hij klom op de rug van één van de wilde paarden. Deze was hier echter niet van gediend en bokte net zolang totdat de zoon op de grond belandde en beide benen brak.

Die avond stonden de dorpelingen weer bij de boer: “Wat vreselijk! Je zoon! Beide benen gebroken! Nu kan hij niet helpen op het land! Wat een vreselijk ongeluk! Hoe moet dat nu?”

Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is mijn zoon zijn beide benen gebroken heeft.”

De volgende dag kwam er bericht dat er een oorlog was uitgebroken en dat alle jongemannen die daartoe in staat waren zich onmiddellijk moesten melden om het leger van het land te dienen.

En de boer glimlachte rustig en dacht ….

Toelichting / verduidelijking:Geluk of ongeluk? Chinese boer, zoon en paard

Soms gebeuren er dingen in ons leven waar je van denkt: Waarom ik? Of waarom heb ik dit verdiend? Bovenstaand verhaal herinnert ons er aan dat we (vaak) te snel en te veel nadenken over gebeurtenissen. Terwijl het niet uitmaakt of we de gebeurtenis interpreteren of niet, dat verandert niks aan de gebeurtenis.

Gebeurtenissen gebeuren gewoonweg. Het zijn niet de gebeurtenissen zelf, maar onze interpretaties of conclusies die onze gemoedstoestand beïnvloeden.

Innerlijk rust vinden in je binnenwereld en volledig accepteren wat de buitenwereld ons brengt is de uitnodiging. Want… niemand weet waarom het verleden er was en wat de toekomst zal gaan brengen.

Een les over het omgaan met voor- en tegenspoed in het leven. Voor- en tegenspoed kunnen soms heel dicht bij elkaar liggen.

Mocht je na het lezen van dit artikel behoefte hebben aan wat begeleiding, sparring of hulp. Voel je vrij om mij te benaderen en dan kijken we samen wat ik voor je kan betekenen!