ACT Coach Oss

Op zoek naar een ACT coach in Oss? Wellicht kan ik je verder helpen. Ik, Sebastiaan van der Valk, ben opgeleid tot ACT coach en kan je helpen bij zeer diverse klachten zoals (bijna)burnout problemen, depressieve gevoelens en klachten, vervelende gedachten, vervelende gevoelens, angsten en (chronische) pijn. In principe is ACT er voor iedereen die last heeft van vervelende gevoelens, gedachten of herinneringen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT): 3de generatie cognitieve gedragstherapie therapie

Doel: het vergroten van psychologische flexibiliteit. ACT helpt je om op een milde en luchtige manier om te gaan met je gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je tegelijkertijd ook op pad gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

Vergroten persoonlijke veerkracht. Anders omgaan met je problemen. Zeker niet alleen met het hoofd maar ook door middel van ervaringgerichte oefeningen.

Acceptance: op een andere manier omgaan met je problemen. Gevoelens ervaren i.p.v. er vanaf te komen. Door er mee om te gaan ontstaat er ruimte. Accepteren is het leren loslaten van het verzet tegen gedachtes en gevoelens.

Commitment: Waarde, wat vind jij belangrijk? Waar wil jij je op richten. Wat doet er voor jou toe? Doen!

Acceptance and Commitment Therapy is opgebouwd uit een zestal pijlers:

  • Acceptatie: Het gevecht stoppen tegen ongewenste gedachten, gevoelens en sensaties en de bereidheid opbrengen om deze vervelende interne ervaringen de ruimte te geven, ze er te laten zijn;
  • Defusie: Het leren afstand nemen van je gedachten, zodat je hierdoor niet wordt meegesleept. Je leert te kijken naar je denken, in plaats van erdoor te worden gelijd (bewust met een lange ij);
  • Zelf als Context: Het leren jezelf van een afstand te kunnen bekijken (het observerende zelf), los van je de rollen die invult, en de eigenschappen die je jezelf toedicht;
  • Hier en Nu: Psychisch aanwezig kunnen zijn, bewust stil kunnen staan bij de ervaringen van het moment in plaats van functioneren op de automatische piloot en steeds richten op de toekomt (of het verleden);
  • Waarden: Op zoek gaan naar datgene wat er echt toe doet voor jou, wat jij als persoon echt belangrijk vindt in het leven. Het duidelijk krijgen van je eigen waarden is een  essentiële stap voor een zinvol leven;
  • Toegewijd Handelen: Actie ondernemen gericht op datgene wat belangrijk is voor je en je niet laten leiden door je problemen. Kort gezegd: leven naar je waarden door ernaar te handelen.

ACT coach Oss: wat kan ik voor je doen?

Alles heel kort samengevat: Niet vechten tegen, maar werken met. Wil je graag eens kennismaken om te kijken wat ik voor je kan betekenen, neem even contact op en we plannen snel een moment.